alt

Op de Nieuwjaarsvisite van Dorpsbelangen sprak voorzitter Francie Kaaijk haar nieuwjaarsrede uit. Het behoud van de ouderenvoorziening en van Spoorzicht als dorpsvoorziening zijn speerpunten van Dorpsbelangen voor 2013.

De speech van Francie Kaaijk:

Tekst speech:

Hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie van 2013. Wij zijn enorm verheugd met deze grote opkomst! Dat geeft ons het gevoel dat Dorpsbelangen er toe doet. Dit jaar op een heel bijzondere locatie. We danken het HHC heel hartelijk voor de ontvangst en zijn natuurlijk heel blij met het feit dat de nieuwbouw gerealiseerd is! Lineke en Lily: hartelijk gefeliciteerd met dit resultaat! En natuurlijk zeer veel dank voor jullie ontvangst!

Voor Warffum zijn voorzieningen in deze tijd van krimp van essentieel belang. Wij kunnen constateren dat met de komst van deze nieuwbouw het onderwijs in Noord Groningen een belangrijke impuls krijgt voor de nabije toekomst en mede daardoor Warffum regionaal een belangrijke ontmoetingsplaats blijft. Het behoud van voorzieningen en leefbaarheid zijn de belangrijkste doelstellingen van Dorpsbelangen Warffum en Breede.

De afgelopen jaren heeft het Gezondheidscentrum Warffum zich gevestigd in Warffum. Zorg en onderwijs zijn belangrijke pijlers om te overleven en de kwaliteit van wonen in een dorp en gebied te borgen. Wij mogen op dat punt tevreden zijn. Hoe de vervanging van het huidige Warfheem eruit komt te zien, weten we nog niet maar wel dat er met brede belangstelling naar een alternatief wordt gezocht. De Provincie Groningen, gemeente Eemsmond en het project GoudOud (in de laatste is Dorpsbelangen vertegenwoordigd) doen daar grote inspanningen voor. Wij zien deze gezamenlijke krachtenbundeling als een kans op een fantastisch alternatief. U wordt op de hoogte gehouden in Op en om de Terp en op onze website, www.warffum.nl!

Nog een belangrijke voorziening waar we aan werken is, zoals velen van u weten, het behoud van Spoorzicht als voorziening. Maar ook het verbeteren van speelvoorzieningen voor onze jeugd. Ook daarvan hopen we dat in 2013 een nieuwe invulling komt. Verder kan Warffum trots zijn op van de status `beschermd dorpsgezicht`. Daaronder valt ook de haven en u weet dat we druk doende zijn met het oorspronkelijk herstel van de kademuur, een cultuurhistorisch goed. En we weten ons daarin ondersteund door vele dorpsgenoten, zelfs oud-dorpsgenoten. De ontwikkelingen zijn hoopgevend!

Voor nu wil ik me beperken tot deze woorden. We gaan luisteren naar een meer gedetailleerd jaaroverzicht van Thomasvaer en Pieternel. Deze opname zal overigens op de site te zien zijn. Daarna toosten we met elkaar op het nieuwe jaar en zingen het Grunninger laid. Vervolgens kunt u onder begeleiding van Lineke de Haan en Lilly Holstein de school bekijken. Dat kan niet allemaal tegelijk dus in afwachting drinkt u gezellig een glaasje met elkaar.