alt

Het afgelopen half jaar is er door veel mensen hard gewerkt om een haalbaarheidsonderzoek naar het behoud van brede zorg in Warffum uit te voeren. We hebben u gedurende deze tijd op de hoogte gehouden via de Op en Om de Terp, warffum.nl en via onze website www.goudoudinwarffum.nl.

Het onderzoek is inmiddels helemaal afgerond en het eindrapport is gepresenteerd via de website en andere media. Nu is het moment daar om u als dorpsbewoners ook persoonlijk over het project te informeren en om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor de toekomstige zorg in Warffum, zoals die o.a. geschetst zijn in het eindrapport. Ons doel staat daarbij nog steeds als een paal boven water: een totaalplan voor wonen, zorg en welzijn dat het mogelijk maakt dat bijna iedereen tot zijn dood in ons dorp kan blijven wonen. Dit moet ook haalbaar zijn wanneer ouderen zich niet meer zelfstandig kunnen redden en meer hulp nodig hebben. Het doel is gaandeweg het project verbreed door allerlei ideeën die zijn ingebracht. Het was mooi om te zien hoe enthousiast Warffum heeft meegedacht met het project.

De informatieavond
Op de informatieavond vertellen we u graag hoe het project GoudOud in Warffum tot nu toe is verlopen en hoe het project verdergaat om alle plannen voor de toekomst uit te voeren. Want wat is er nu precies nodig om die brede zorg voor ons dorp te behouden? Hoe gaan we dat met elkaar realiseren? Welke plannen zijn er en hoe zien die er uit? Welke wensen, verwachtingen en doelen zijn daarbij reëel, welke niet?

Verschillende sprekers, allen nauw betrokken bij het project, gaan in op het haalbaarheidsonderzoek, de eindrapportage én natuurlijk het voor ons dorp zo belangrijke vervolg van het project. Uiteraard is er deze avond ook de mogelijkheid om vragen te stellen over het project. We zien u graag op 24 april vanaf 19.00 uur in de grote zaal van Warfheem. De koffie staat klaar!

Stuurgroep Project GoudOud in Warffum

Francie Kaaijk
Diane Beerlage