actueel

Warffum Alert!: Onderteken zienswijze gaswinning Warffum !

Onlangs heeft minister Kamp van Economische Zaken het ontwerpbesluit Omgevingsplan Warffum vastgesteld om de NAM verdere gaswinning in Warffum mogelijk te maken. Het ontwerpbesluit ligt nog tot 17 augustus ter inzage op het gemeentehuis in Eemsmond. Tot die dag kunnen zienswijzen op dit ontwerpbesluit worden ingediend.

Warffum Alert!, dat in april nog een demonstratie tegen de gaswinning in Warffum organiseerde, heeft in overleg met de Groninger Bodem Beweging en advocaat Jewan de Goede een concept-zienswijze opgesteld, waarin de minister wordt opgeroepen om het ontwerpbesluit niet in een definitief besluit om te zetten en de gaswinning in Warffum te stoppen. “Warffum eist veiligheid, schadeloosstelling en rust”, concludeert het stuk.

Het stuk is te lezen op de website groninger-bodem-beweging.nl. De Warffumer actiegroep roept iedereen op zich als mede-ondertekenaar van de zienswijze aan te melden. Dat kan tot 15 augustus 12.00 uur door een e-mail met het onderwerp Zienswijze te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Inmiddels hebben zich al ruim vijftig mede-ondertekenaars aangemeld.

Minister Kamp neemt naar verwachting rond 1 oktober het definitieve besluit. Tegen het besluit is beroep mogelijk. Het zelf indienen of mede-ondertekenen van een zienswijze is van belang omdat alleen indieners en mede-ondertekenaars het recht hebben in beroep te gaan tegen het besluit.

 

Rodin Broadband gaat snel internet in hele provincie aanleggen

Rodin Broadband Groningen gaat het netwerk voor supersnel internet in de gehele provincie aanleggen. Het plan van het bedrijf voldoet aan de criteria van de regeling ‘Snel Internet Groningen’. Meer dan 13.000 adressen hebben nu geen toegang tot snel internet. Met de toekenning van de subsidie komt een snelle verbinding ook voor die huishoudens en bedrijven een grote stap dichterbij. Het is de bedoeling dat de aanleg dit najaar van start gaat en dat binnen twee jaar het snelle internet in de provincie – ook in de buitengebieden – beschikbaar is.

Planning

In de komende periode worden de voorbereidingen gestart. Rodin bepaalt straks samen met de gemeenten op welke tracés het netwerk wordt aangelegd. Daarnaast zorgen de gemeenten voor de juiste vergunningen voor het graafwerk en het plaatsen van de centrales. Rodin zal samen met lokale bewonersinitiatieven en de gemeenten de verkoop starten van de abonnementen. Als er voldoende abonnementen zijn verkocht, start de aanleg in een gemeente. Voor het slagen van het project is het van belang dat zo veel mogelijk mensen mee doen. In de uitvoering krijgen de negen aardbevingsgemeenten voorrang. De provincie houdt toezicht op de uitvoering van het totale plan en zorgt ervoor dat het financiële risico van de regeling beperkt wordt. De provincie ondersteunt waar nodig gemeenten en Rodin.

Subsidieregeling Snel Internet Groningen

Door de hoge investeringskosten is het voor telecomaanbieders niet rendabel om snel internet in het buitengebied aan te leggen. Daarom hebben de provincie Groningen, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de Economic Board Groningen (EBG) hier samen 40 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De subsidieregeling ‘Snel Internet Groningen’ is onderdeel van het programma Groningen@Work van de provincie Groningen, het programma Digitale Bereikbaarheid van de EBG en het programma Kansrijk Groningen van de NCG.

(bron: Provincie Groningen.)

Wat betekent dit voor Warffum?

In de komende periode worden de voorbereidingen gestart. Rodin bepaalt straks samen met de gemeenten op welke tracés het netwerk wordt aangelegd. Daarnaast zorgen de gemeenten voor de juiste vergunningen voor het graafwerk en het plaatsen van de centrales. Rodin zal samen met lokale bewonersinitiatieven en de gemeenten de verkoop starten van de abonnementen. Als er voldoende abonnementen zijn verkocht, start de aanleg in een gemeente.

Voor het slagen van het project is het dus van belang dat zoveel mogelijk mensen mee doen. De provincie houdt toezicht op de uitvoering van het totale plan en zorgt ervoor dat het financiële risico van de regeling beperkt blijft. De provincie ondersteunt waar nodig gemeenten en Rodin.

 

.

Project ‘De Verzoamelstee’ van start bij Dorpshuiskamer Ien Scheersalon

Tabletcursus
In maart berichtte het bestuur van GoudOud in Warffum u al over de aftrap van het Project ‘De Verzoamelstee’ met een tabletcursus. Na vele voorbereidingen is het nu zover! Medio september gaan we van start met de cursus Digitaal Vaardig Worden. De cursus wordt gesubsidieerd door het Loket Leefbaarheid Groningen en is daardoor gratis toegankelijk. De cursus is bedoeld voor het aanleren van basisvaardigheden op de tablet om gebruik te kunnen maken van allerlei digitale voorzieningen. Denkt u hierbij aan bank- en belastingzaken of het bestellen van boodschappen bij ziekte of slecht weer. Maar ook het beeldbellen (skypen) met familie/vrienden die wat verder weg wonen of met de thuiszorg, huisarts en het Wmo-loket.

Hoe gaat het in zijn werk?

Cursus
De gratis cursus gaat medio september van start en is er voor iedereen in Warffum en omgeving. We willen echter met name ouderen, inwoners met een beperking of zonder sociaal netwerk van harte uitnodigen om zich in te schrijven. De cursus bestaat uit ongeveer zes bijeenkomsten op de woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. De cursus wordt door ervaren vrijwilligers uit het dorp gegeven in een ruimte van de Jansenius de Vriesschool.
Tijdens de cursus krijgt u een tablet (iPad) in bruikleen en we denken nog na over een constructie zodat u na afloop van de cursus eventueel de iPad kunt overnemen tegen gereduceerde prijs.
Vanaf 1 augustus kunt u op zaterdagochtend terecht bij Ien Scheersalon om alvast een beetje ‘te snuffelen’ aan de tablets. Er liggen drie stuks op tafel tijdens de koffieochtend van 10.00 tot 12.00 uur en er is iemand aanwezig die aanwijzingen en informatie kan geven over de cursus.

Extra hulp
Als extra service bieden we naast de cursusavond ook hulp bij u thuis wanneer u er alleen niet uitkomt. Daarbij kunt u op zaterdag van 10.00 – 12.00 uur voor overleg bij de ICT-helpdesk terecht in Dorpshuiskamer Ien Scheersalon.

Opgave tabletcursus
U kunt zich vanaf nu voor de cursus opgeven bij onze ICT-coördinator Elte Henstra via 06-49423457 of via de speciale aanmeldknop op de website van www.dorpscooperatiewarffum.nl Afhankelijk van het aantal deelnemers starten we met één of meerdere groepjes van maximaal 10 deelnemers.

Dorpshuiskamer Ien Scheersalon
Heeft u de nieuwe tuintafel al gezien op het terras van de gezellige zijtuin? Met de donatie van Lionsclub Uithuizen en inzet van Bouwbedrijf Noorderland uit Wehe den Hoorn is er een prachtige zitgelegenheid gemaakt waar het fijn toeven is. Ook de moestuin en kruidentuin van Ien Scheersalon liggen er weer strak bij. Dankzij de geschonken plantjes van Fa. Fokkens én het harde werk van vrijwilligers als Niek en Pieter kunnen de deelnemers van Samen Koken & Eten op woensdagavond weer genieten van allerlei verse groenten. Heel blij zijn we ook met een gift van het GezondheidsCentrum Warffum waardoor we de zijtuin en voorkant van Ien Scheersalon extra mooi kunnen aankleden met bloembakken en parasols. De Dorpshuiskamer is een gezamenlijk initiatief van Dorpscoöperatie Warffum en St. GoudOud in Warffum en is er voor iedereen die het leuk vindt anderen te ontmoeten, samen iets te ondernemen of voor een ander klaar te staan. U bent van harte welkom!

 

Bewoners aardbevingsgebied kunnen rechtsbijstandverzekering afsluiten

Uit onderzoek van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) blijkt dat het voor bewoners van het aardbevingsgebied mogelijk is bij meerdere verzekeraars een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Hieronder valt ook de verzekering voor juridische procedures ten gevolge van schade door bodembeweging. Er blijkt door deze verzekeraars geen uitzondering te worden gemaakt voor aanvragers in het aardbevingsgebied ten aanzien van andere gebieden in Nederland. Het Verbond van Verzekeraars heeft deze bevindingen bevestigd.

Bewoners van het aardbevingsgebied kunnen onder andere bij ARAG, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Averó een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Deze verzekeraars hanteren geen bijzondere voorwaarden. Wel geldt een algemeen verzekeringsprincipe. Er kan geen verzekering worden afgesloten voor een voorval als het voorval al heeft plaatsgevonden. NCG monitort of er voldoende partijen zijn waarbij een rechtsbijstandsverzekering kan worden afgesloten.

Bewoners die toch problemen ondervinden om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, kunnen dit bij NCG melden. Door een e-mail te sturen naar info@nationaalcoördinatorgroningen.nl of te bellen met 088 041 44 44. Ook als de verzekeraar volgens de bewoner onredelijke voorwaarden stelt. Meer informatie over rechtsbijstandverzekeringen en overige mogelijkheden voor (rechts)hulp vindt u op de website www.nationaalcoordinatorgroningen.nl onder het thema schade.