UITNODIGING DORPSVISIE logo dorpsbelangen

Voor: Drie werksessies over de toekomst van het dorp

In de gemeente Eemsmond wordt hard gewerkt aan gebiedsplannen waarin de leefbaarheid van de dorpen centraal staat. Wat is er nodig om de leefbaarheid te versterken. Welke keuzes voor de toekomst zijn hiervoor nodig? Bestaat daarvoor breed draagvlak en welke mogelijkheden zien dorpsbewoners om zich daar samen met anderen voor in te zetten?

Deze vragen vormen onderwerp van gesprek tijdens drie werksessies over de toekomst van het dorp.
Voor deze werksessie kan Warffum een beroep doen op ondersteuning van Fenna Bolding, adviseur van CMO STAMM. Zij bereidt de werksessies voor, brengt ontwikkelingen, knelpunten, bedreigingen en kansen in beeld en schets trends voor de toekomst. Ze helpt ook bij het bijeen brengen van alle partners die samen met het dorp kunnen bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid van Warffum.

In de werksessies is het dorp aan zet: we gaan samen aan de slag om de toekomst van Warffum vorm te geven. Iedereen is van harte welkom en dat geldt zeker ook voor de jeugd. Laat je horen en denk mee!

In werksessie 1 kijken we aan de hand van maatschappelijke trends en ontwikkelingen naar de toekomst van Warffum en Breede. We verkennen of we dit herkennen en welke kansen er liggen en ook wat er nodig is om die te verzilveren.

In werksessie 2 gaat het over de prioriteiten die het dorp stelt en over de bijdrage die Warffum zelf kan leveren. Welke inzet van dorpsbewoners is nodig? En waarvoor zijn andere partijen nodig? Welke maatschappelijke (en/of economische) partners zijn dat?

In werksessie 3 betrekken we andere partijen bij het gesprek en maken we een concretiseringsslag. Hoe vertaalt zich dit in de gebiedsagenda?

Deze werksessies zijn voor Warffum niet de eerste keer dat er wordt gesproken over de toekomst van het dorp. Over tal van zaken is al veel gediscussieerd en soms zijn er ook al keuzes gemaakt. De werksessies zijn niet bedoeld om discussies over te doen, maar wel om na te gaan voor welke ideeën breed draagvlak bestaat en hoe dat zich kan vertalen in eigen inzet om de plannen samen met anderen te realiseren.

Het resultaat van de werksessies is: brede overeenstemming over de toekomst van Warffum, inclusief gewenste maatregelen en helderheid over de eigen inzet die het mogelijk maakt om de plannen te realiseren.

De drie werksessies vinden plaats op maandagavonden van 19.00 tot 20.30 uur.
De data zijn al bekend:
Maandag 23 april in Villa Vriesenstein
Maandag 14 mei locatie volgt nog
Maandag 28 mei in Villa Vriesenstein

U bent van harte welkom.

Graag aanmelden bij vereniging Dorpsbelangen Warffum en Breede:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres: Stationsweg 15, 9989 BT Warffum.