Beste Warffumers,

De tweede werksessie voor de dorpsvisie Warffum en Breede zal plaatsvinden in het Huiskamercafé, Noorderkerkpad 13, Warffum.
Aanvang is zoals eerder vermeld om 19.00 uur, sluiting 20.30 uur.

In werksessie 2 gaat het over de prioriteiten die het dorp stelt en over de bijdrage die Warffum zelf kan leveren. Welke inzet van dorpsbewoners is nodig? En waarvoor zijn andere partijen nodig? Welke maatschappelijke (en/of economische) partners zijn dat?

Graag tot maandag 14 mei om 19.00 uur.

Met vriendelijke groet, Francie Kaaijk.

 

De derde en laatste sessie vindt plaats in Vriesenstein op maandag 28 mei om 19.00 uur.
Al ben je nog niet aeerder aanwezig geweest: kom en schuif aan.