actueel

Bewoners aardbevingsgebied kunnen rechtsbijstandverzekering afsluiten

Uit onderzoek van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) blijkt dat het voor bewoners van het aardbevingsgebied mogelijk is bij meerdere verzekeraars een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Hieronder valt ook de verzekering voor juridische procedures ten gevolge van schade door bodembeweging. Er blijkt door deze verzekeraars geen uitzondering te worden gemaakt voor aanvragers in het aardbevingsgebied ten aanzien van andere gebieden in Nederland. Het Verbond van Verzekeraars heeft deze bevindingen bevestigd.

Bewoners van het aardbevingsgebied kunnen onder andere bij ARAG, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Averó een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Deze verzekeraars hanteren geen bijzondere voorwaarden. Wel geldt een algemeen verzekeringsprincipe. Er kan geen verzekering worden afgesloten voor een voorval als het voorval al heeft plaatsgevonden. NCG monitort of er voldoende partijen zijn waarbij een rechtsbijstandsverzekering kan worden afgesloten.

Bewoners die toch problemen ondervinden om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, kunnen dit bij NCG melden. Door een e-mail te sturen naar info@nationaalcoördinatorgroningen.nl of te bellen met 088 041 44 44. Ook als de verzekeraar volgens de bewoner onredelijke voorwaarden stelt. Meer informatie over rechtsbijstandverzekeringen en overige mogelijkheden voor (rechts)hulp vindt u op de website www.nationaalcoordinatorgroningen.nl onder het thema schade.

Beste bezoeker,

 

Jammer genoeg werkt de software van onze website niet correct meer, waarvoor onze excuses. 

Wij zijn bezig een simpeler site op te zetten, maar dat heeft wat tijd nodig.

 

Actuele berichten zijn te vinden op onze Facebookpagina .

De 40km-lopers van de Tocht om de Noord starten zaterdag 29 september 2018 van het Het Hogeland College.

Zie de webstie van de Tocht om de Noord

Geef ze met gejuich een vliegende start .

Oplossing vergunning zonnepanelen beschermd dorpsgezicht

Mededeling van gemeente Eemsmond d.d. 12 november 2018

Het college van Eemsmond heeft besloten geen leges te heffen voor vergunningen die tot 31 december 2018 worden aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen in een beschermd dorpsgezicht. Inwoners die reeds een vergunning hebben, krijgen de betaalde legeskosten terug.


Achtergrond
Aanleiding voor het besluit was de situatie in het beschermde dorpsgezicht Warffum en aan de Wadwerderweg. Daar zijn op diverse woningen zonnepanelen aangebracht, zonder dat daar een vergunning voor was aangevraagd. Voor bijna alle zonnepanelen die in een beschermd dorpsgezicht worden geplaatst, is echter een vergunning nodig. Een brief van de gemeente om de betreffende inwoners erop te wijzen dat zij alsnog een vergunning aan moeten vragen, leidde tot vraagtekens over de te betalen legeskosten die hiermee gemoeid zijn. "Omdat er in het verleden onduidelijkheid ontstaan is over het al dan niet vergunningsplichtig zijn van zonnepanelen, vinden wij het belangrijk om voor alle betrokkenen in deze kwestie een passende oplossing te vinden", aldus burgemeester Marijke van Beek. "Daarom hebben we als college besloten om een aparte regeling te treffen: inwoners die voor het eind van dit kalenderjaar - dus uiterlijk 31 december 2018 - een vergunning aanvragen, hoeven geen leges te betalen. Diegenen die al een vergunning hebben en daarvoor leges hebben betaald, krijgen deze kosten terug". Alle betrokken krijgen hierover een brief thuisgestuurd.


Inventarisatie
In de afgelopen maanden is er in opdracht van de gemeente een inventarisatie geweest van de zonnepanelen die aanwezig zijn in de beide beschermde dorpsgezichten, plus een aanvulling op de Welstandsnota. De gemeenteraad besloot om het voorstel voor deze aanvulling over te nemen. Per situatie is er vervolgens naar de panelen gekeken. De gemeenteraad en het college vinden het waardevolle karakter van een beschermd dorpsgezicht belangrijk en willen dus de regels voor plaatsing van zonnepanelen handhaven. Tegelijkertijd hebben zij ook oog voor de belangen van de bewoners en voor duurzaamheid (o.a. zonnepanelen). Om de bewoners tegemoet te komen, is het college tot het besluit gekomen, dit jaar (2018) geen leges te heffen.