logo Warffum.nl

Warffum.nl

naar: Dorpsbelangen
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04

Nieuwjaarsgroet en -receptie Dorpsbelangen Warffum


Opening van 't Wieshoes op 2 oktober 2021Ben Woldring

WARFFUM – ’t Wieshoes in Warffum wordt op 2 oktober 2021 van 13:00 uur tot 16:00 uur feestelijk geopend. In het gebouw waar tot voor kort de bibliotheek Warffum te vinden was, worden op deze zaterdag verschillende activiteiten gehouden. Zo is er een racedrone clinic, zijn er diverse robots te vinden, kun je een workshop 3D printen volgen, staan de scholen met hun activiteiten in het gebouw en is een markt met het aanbod van Vakland Het Hogeland. De middag en het gebouw worden officieel geopend door internetondernemer Ben Woldring, die zijn roots heeft op het naastgelegen Hogeland College.

Kom langs om te doen!

Je kunt op 2 oktober in het gebouw aan de Westervalge 5A in Warffum langskomen om te kijken, maar je kunt ook in actie komen. Er worden diverse workshops (3D printen, lasersnijden) en clinics aangeboden en je kunt de virtuele wereld beleven met een VR bril op je hoofd. Ook vind je wat je allemaal kunt leren bij Vakland Het Hogeland op het gebied ICT, innovatie en ondernemerschap.

Openingstijden en activiteiten van ‘t Wieshoes
Vanaf 2 oktober zal ’t Wieshoes wekelijks geopend zijn op maandag van 10:00 uur tot 16:00 uur, op woensdag van 13:00 uur tot 17:00 uur en op vrijdag van 13:00 uur tot 17:00 uur. Tijdens deze uren kan men langskomen voor vragen over computers, smartphones of andere IT, om te printen, om aan de slag te met de technologie die er staat (waaronder een 3D printer en lasersnijder) en om boeken af te halen of te bestellen via Biblionet Groningen. Vaste activiteiten zijn de Computer Helpdesk op maandag van 10u tot 13u en de ICT maakmiddag op woensdag van 15u tot 17u.

De naam ’t Wieshoes
Voor het bepalen van een naam voor het gebouw is een prijsvraag uitgeroepen. Uit de vele inzendingen is een selectie gemaakt waar uiteindelijk 't Wieshoes als winnaar is uitgekomen. Wies in de zin van de weg wijzen, maar ook in de vorm van de wijsheid die je er kunt opdoen.  

Bewoners van ’t Wieshoes
In ’t Wieshoes zitten verschillende organisaties en mensen gehuisvest. Een opsomming van wie allemaal een functie vinden in het gebouw: leerlingen van Het Hogeland College, de plusklas van Lauwers & Eems, boeken-afhaalpunt van Biblionet Groningen, Gebiedscoöperatie Het Hogeland, Vakland Het Hogeland en overige basis- en vo-scholen uit de regio.

Waar en wanneer?
Op zaterdag 2 oktober van 13:00 uur tot 16:00 uur wordt het gebouw geopend aan de Westervalge 5A in Warffum. Je bent van harte welkom. Om 13:00 uur wordt de dag en het gebouw geopend door Ben Woldring. Om zoveel mogelijk bezoekers fysiek te kunnen ontvangen werken we met testen voor toegang. Dit betekent dat u op de dag van het evenement een geldige QR-code moet kunnen tonen.

Wat is Vakland Hogeland?
Vakland Het Hogeland stimuleert en faciliteert ontwikkeling voor iedereen! Een Lang Leven Leren door te doen met het Hogeland als klaslokaal. Omdat er op het gebied van ICT ook een fysieke locatie nodig is, is dit Praktijk Leer- en Ontwikkel Centrum (PLOC) in Warffum geopend. Hier is iedereen uit Het Hogeland welkom om te leren of te vragen.Informatiebrief Warffum Decomplexing en Re-route project


Vakland Het Hogeland stuurt je op vakantie
WARFFUM - Voor iedereen die niet op vakantie gaat en toch wilt, organiseert Vakland Het Hogeland de VR vakantiedag op 11 augustus 2021 van 12:00 uur tot 17:00 uur. Ga naar Terschelling de Brandaris op of maak het bont en ga surfen in San Diego. Wij sturen je op vakantie! In virtual reality welteverstaan.

Beleef het alsof je er echt bent

Met een virtual reality (VR) bril op je hoofd ben je qua beleving helemaal afgesloten van de buitenwereld en kun je dus een andere omgeving ervaren – dus ook een vakantieadres. Tijdens deze middag is iedere Hogelandster uitgenodigd om eens te ervaren hoe het is.
Afhankelijk van de drukte kun je langer of korter met de VR-bril op beleven. Ook als je al op vakantie bent geweest en extra op vakantie wilt ben je van harte welkom.

VR bus van Vrroom
De middag wordt georganiseerd in samenwerking met Vrroom uit Groningen. Vrroom ontwikkelt VR belevenissen voor een diverse groep klanten. Onlangs hebben ze voor Sterk Techniek Onderwijs een omgeving gebouwd waarin je kunt ervaren hoe het is om te werken op plekken waar je normaal niet zomaar kunt komen. Vrroom heeft ook een VR bus waarmee ze naar locaties kunnen rijden – 11 augustus 2021 dus naar Warffum!

Waar en wanneer?
Op woensdag 11 augustus 2021 van 12:00 uur tot 17:00 uur zijn we te vinden aan de Westervalge 5A in Warffum. Je bent van harte welkom, laat wel even weten dat je komt. Dat kan door aan te melden op vaklandhethogeland.nl/vr-vakantie-dag. Deelname is kosteloos.Aanvang werkzaamheden NAM-gaswinningslocatie Warffum

In januari jl. hebben wij u geïnformeerd over het Warffum Re-route project. Inmiddels zijn de benodigde vergunningen voor dit project afgegeven door de gemeente en gaan de werkzaamheden begin april van start.

 Het project

Het Warffum Decomplexing & Re-Route project maakt dat het in Warffum geproduceerde gas wordt getransporteerd naar de NAM-gaswinningslocatie in Grijpskerk. De faciliteiten in Grijpskerk kunnen dan worden in gezet om het gas op druk en op temperatuur te brengen voor levering aan de Gasunie. Door de faciliteiten van Grijpskerk te gebruiken kan nieuwbouw op de locatie in Warffum worden voorkomen en kan een groot deel van de installatie op de locatie Warffum worden verwijderd.

 Werkzaamheden locatie Warffum

Om de bovenstaande situatie te realiseren moeten er op en om de locatie Warffum werkzaamheden worden verricht.  De werkzaamheden gaan begin april van start en nemen naar verwachting tot eind oktober 2021 in beslag. In deze periode worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 1. Aanleg nieuwe leidingdelen.
 2. Overname van een deel van de bestaande Gasunietransportleiding en aansluiten van nieuwe leidingdelen op deze bestaande leiding.
 3. Aanpassen van het leidingwerk op de locatie in Warffum.
 4. Plaatsen van een nieuwe installatie bestaand uit productie-eenheid & koeler op de locatie in Warffum.
 5. Uit bedrijf nemen en schoonmaken van de Gasbehandelingsinstallatie.
 6. Aansluiten leidingwerk en in bedrijf nemen van de nieuwe installatie.
 7. Opruimen fakkel, leiding, leidingwerk, gasuniestation en gasbehandelingsinstallatie.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
Tijdens de uitvoering zijn er meer medewerkers op de locatie aanwezig.  Daarnaast is er, door aan- en afvoeren van materialen en benodigde graafwerkzaamheden op- en rond de locatie, sprake van extra verkeersbewegingen. Tevens wordt er gewerkt met groot materieel als hijs- en graafmachines.  Als de installatie uit bedrijf wordt genomen, wordt gebruik gemaakt van de aanwezige fakkelinstallatie. Er is dan tijdelijk een grotere vlam zichtbaar.

De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Vragen

Als u, naar aanleiding van dit artikel, vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via NAM-communicatie@shell.com.