logo Warffum.nl

Warffum.nl

naar: Dorpsbelangen
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04

Update maatregelen Coronacrisis (25 maart 2020)Hieronder een overzicht van de maatregelen die vandaag van kracht zijn geworden in de gemeente Het Hogeland.

Locatie Uithuizen Werkplein Ability voorlopig gesloten


Het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland heeft besloten de vestiging van Werkplein Ability in Uithuizen met ingang van vandaag tot 6 april te sluiten. Dit is een gevolg van de Coronacrisis. Gebleken is dat door de aard van de productieprocessen de minimum-afstand van anderhalve meter tussen werknemers moeilijk haalbaar is. Om alle risico´s uit te bannen, is tot sluiting van de vestiging besloten.

Eerder al werd de vestiging van Werkplein Ability in Winsum gesloten. De dienstverlening is verplaatst naar het gemeentehuis in Winsum. De vestiging in Wehe den Hoorn, waar de groenvoorzieningstak is gehuisvest, blijft voorlopig open.

Het bedrijf in Uithuizen vormt de industrie- en dienstverleningstak van Werkplein Ability en biedt beschut werk aan ongeveer 300 werknemers. Die zijn onder meer werkzaam in de metaal- en houtbewerking. Ook verpakkingswerkzaamheden, schoonmaak en postbezorging behoren tot de activiteiten. De postbezorging en schoonmaak blijft voorlopig gehandhaafd. Een aantal opdrachten op locatie wordt verder nog afgerond.

De relaties van Werkplein Ability zijn gisteren op de hoogte gesteld van de sluiting. Voorlopig wordt uitgegaan van sluiting tot 6 april. Door de herindeling is Werkplein Ability een volledig onderdeel van de gemeente Het Hogeland.

Uitstel betaling belasting ondernemers en ZZP´ers

Ondernemers en ZZP´ers in de gemeente Het Hogeland kunnen sinds woensdag 25 maart uitstel van de betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. Ook bouwleges, leges voor evenementenvergunningen en marktgelden vallen onder de regeling. Het uitstel geldt voor een periode van drie maanden. Het aantal betaaltermijnen blijft ongewijzigd. Aanvragen kunnen via de website van de gemeente ingediend (https://hethogeland.nl/coronavirus/ondernemen/uitstel-van-betaling-belastingen). Uitstel aanvragen per brief kan ook: Gemeente Het Hogeland, Team Belastingen, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.Update coronacrisis (20 maart 2020)Maatregelen ondernemers en zzp’ers

Het college van de gemeente Het Hogeland wil ondernemers in Het Hogeland uitstel van betaling verlenen voor alle gemeentelijke belastingen. Het Hogeland sluit hiermee aan bij de landelijke regelingen. Het uitstel geldt voor alle ondernemers, zzp’ers, stichtingen en vereniging in de gemeente.

Ook voor ondernemers die nog leges moeten betalen en op dit moment niet aan deze verplichting kunnen voldoen bestaat de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen.

De regeling houdt in dat ondernemers, zzp’ers, stichtingen en vereniging drie maanden uitstel van betaling kunnen krijgen voor de gemeentelijke belastingen en specifieke leges. De regeling houdt verder in dat het aantal betaaltermijnen wel gelijk blijft.

Ondernemers die gebruik willen maken van (een van) deze maatregelen kunnen een schriftelijke aanvraag indienen. De gemeente zet een dezer dagen een voorbeeldbrief online (https://hethogeland.nl/coronavirus/ondernemen) waarmee uitstel kan worden aangevraagd.Uitstel evenementen "75 jaar Vrijheid"

Geachte heer/mevrouw, beste sponsor voor “75 jaar Vrijheid” in Warffum,

In het onderstaande bericht leest u de officiële reactie van de gemeente Het Hogeland dat alle evenementen in het kader van “75 jaar Vrijheid” worden uitgesteld naar oktober van dit jaar.
Als plaatselijke stuurgroep “75 jaar Vrijheid” in Warffum volgen we uiteraard de landelijke en gemeentelijke richtlijnen.
Onze kijkrichting is om, conform het bericht, een nieuwe datum voor de dag “75 jaar Vrijheid” in Warffum te zoeken ergens in oktober.
De bedragen die reeds zijn overgemaakt, blijven geoormerkt staan voor alleen het aangevraagde doel.
Pas als de situatie rondom het Corona-virus verbeterd is en er weer onderling contact toegestaan is, zullen we met u gaan overleggen om nieuwe afspraken te maken.
We hopen dat dit in april of mei mogelijk is maar kunnen eerst alleen afwachten.
Voor de komende tijd wensen we u en uw familie veel sterkte en gezondheid toe.
Na deze crisis hopen we op een nieuwe samenwerking om in dit najaar alsnog op een passende manier “75 jaar Vrijheid” in Warffum te kunnen vieren.

Met vriendelijke groeten,

Stuurgroep “75 jaar Vrijheid”

Heleen Abelsma
Gerhard Pietersma
Klaas Riemersma
Marlies de Vries
Bonnie Zuidema
Beste allen,

Alle evenementen van 75 jaar vrijheid in Groningen worden uitgesteld naar oktober. Alle projecten worden verplaatst en gaan tussen oktober 2020 en 5 mei 2021 plaatsvinden.

"Het is een hard gelag, hier hebben zoveel mensen zoveel tijd en energie in gestoken. Het is alsof een half jaar werk is verdampt. Aan de andere kant kunnen we gewoon niet anders. Dat is de realiteit. We kiezen ervoor in oktober weer te beginnen omdat het dan 75 jaar geleden is dat de Verenigde Naties werden opgericht." Aldus projectleider Bart Corporaal van de provincie Groningen.

Aangepast programma Nationale Herdenking en viering bevrijding

Juist nu is Dodenherdenking 4 mei en het vieren van 75 jaar vrijheid belangrijk, zo laat het Nationaal Comité 4 en 5 mei weten. Voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei wordt een vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. In overleg met lokale en regionale organisatoren, overheden, media en de Bevrijdingsfestivals, stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei de komende weken een passend programma op.

Vrijheid-express rijdt niet

De Maand van de vrijheid, waarin in het kader van 75 jaar vrijheid onder meer twaalf bussen van de Vrijheid-express door alle provincies zouden rijden, kan onder de huidige omstandigheden helaas geen doorgang vinden. Onderzocht wordt of een deel van de geplande lustrumvieringen in het kader van 75 jaar vrijheid verplaatst kan worden naar later dit jaar.

Wat betekent dit voor jullie?

 • Verzet je activiteit zoveel mogelijk naar oktober
 • Laat het mij weten wanneer je activiteit plaatsvindt
 • Alle activiteiten tot augustus schrappen we van de evenementenkalender. De activiteiten die gepland stonden in augustus en later laten we voorlopig staan, tenzij de organisatoren besluiten ook deze activiteiten te verplaatsen
 • Alle nieuwe data komen in de evenementenkalender te staan op de website van de gemeente, graag naar Rixt sturen
 • In september brengt de gemeente een nieuwe kalender uit in de Noorderkrant (zoals deze vorige week in de krant stond)


Wij als gemeente waarderen jullie inzet voor onze 75 jaar Vrijheid viering. We hopen dat het jullie lukt om de activiteiten alsnog naar het najaar te verplaatsen. Hebben jullie vragen, stel ze dan gerust. Zodra er meer bekend is over de nationale viering 5 mei en herdenkingen 4 mei laat ik het jullie weten.

Met vriendelijke groet,

Rixt Vellenga
Beleidsmedewerker Kunst & Cultuur
Team Samenleving en Sociaal
Plantenmarkt Den AndelPlantenmarkt in Den Andel  ZATERDAG 2 MEI van 10:00 - 12:00 uur
Op het schoolplein van De Holm, De Streekweg 41 Den Andel
Uiteraard weer met de prachtigste planten (€1,- p.s.) en de verrukkelijkste taarten!

TodN Noordnijs februari 2020Beste TodN Wandelvrienden,

Nog een paar dagen te gaan, op 1 maart om 18.00 uur, dan start al weer de 15e inschrijving op TodN! Een bijzondere editie om naar vooruit te kijken! Niet alleen het feit dat TodN dit jaar een jubileum viert met haar 15e editie, maar vooral ook blikken we samen terug op 75 jaar Vrijheid (1945 - 2020)!! We gaan dat dubbel en dwars vieren met o.a. de Bevrijdingstocht, waarin we het bevrijdingsvuur naar alle dorpen in Groningen willen brengen! Hoe gaaf zou het zijn, dat ook alle dorpen in de provincie Groningen (symbolisch) bevrijd gaan worden. Groningen is daarmee de enige provincie, waarin het vuur ook echt naar alle dorpen gaat, .... maar daar hebben we jullie hulp ook voor nodig!! Geef je op via Bevrijdingstocht.nl en doe mee op 5 mei!

Tocht om de Noord 2020 Dit jaar wordt een heel bijzonder jaar, onze 15e editie, waarin we alle zintuigen vieren. Waarbij er 75 muziekgroepen op de route komen te staan om samen met jullie 75 keer vrijheid te vieren, maar er is meer: We gaan 75 jaar vrijheid proeven, zien, ruiken en beleven, het wordt daarmee een hele bijzondere TodN jubileumeditie!

Dit jaar kun je kiezen uit verschillende activiteiten en afstanden. De reguliere TodN afstanden zijn:

 • Zaterdag 40 km en 20 km (min) ; wordt ca. 17 a 18 km
 • Zondag 40 km en 20 km (plus) ; wordt ca. 22 a 23 km

Speciale TodN activiteiten

 • Vrijheidstocht 75 km in 15 uur
 • Kennedytocht 80 km in 20 uur
 • Ultramarathon 75 of 80 km inclusief 40 km op zondag. Let op! Hiervoor moet je naast de opgave voor 75 of 80 km het vakje achter Ultramarathon aanvinken!

Inschrijven op TodN 2020 De inschrijving op Tocht om de Noord 2020 start evenals voorgaande jaren op 1 maart 18.00 uur, dit jaar max. 6000 deelnemers. Je kunt om 3 verschillende manieren inschrijven:

 1. natuurlijk via de website TodN.nl
 2. of rechtstreeks uit deze Noordnijs via: TodN inschrijfformulier,
 3. of via Facebook.com/TochtomdeNoord.
  Dus geen paniek als het niet onmiddellijk lukt, dan kies je gewoon een andere manier van inschrijven.

Wat vind je nog meer in deze TodN Noordnijs?

 • 250 Ambassadeurs bij TodN Opening en inschrijving
 • 100 kaarten voor oud geallieerde militair
 • Bevrijdingstocht op 5 mei
 • North Sea Walk, Noorwegen
 • Zilveren en Golden Pronkjewail

Op weg naar TodN 2020 in de gastgemeente DELFZIJL met als thema:75x Vrijheid in Groningen

 

250 Ambassadeurs bij opening TodN

Foto Egbert Euser

Het was druk, erg druk in de Evenementenhal Delfzijl. Ruim 250 ambassadeurs hadden zich daar verzameld voor de opening van TodN 2020. Wethouder Hans Ronde (Delfzijl) verrichte de opening o.a. door het voorlezen van een anekdote uit het dagboek van zijn vader. Verder bracht hij een indrukwekkend Gronings gedicht ten gehore, geschreven door Geert B. Hierbij nogmaals de tekst:

De moffen der oet, De verraoders aan kaant,
Nou schient weer de zun
Over het Grunneger laand.
Wie hebb'n veul leed'n
Maor dit hebb'n wie leerd;
Zunder de vrijhaid
Is 't leev'n niks weerd
De tied dei nou komt
Brengt nog hand'n vol waark
Dat dut niks,
dat maokt ons Gelukkig en staark
En elk en ain vuilt toch
Dit grode verschil:
's Was guster "Ik mout"
Maor vandaog is 't "ik wil"

Grunnen, 19 april '45

In het kader van 75 jaar vrijheid kregen alle aanwezigen na afloop van de bijeenkomst een bosje van 5 tulpen mee naar huis. Inschrijven TodN 2020 De inschrijving start zoals gebruikelijk op 1 maart om 18.00 uur. Je kunt je dan inschrijven voor:

 • De Vrijheidstocht (75km in 15u) vrijdag en zaterdag 25 en 26 september.
 • De Kennedytocht (80km in 20u) vrijdag en zaterdag 25 en 26 september.
 • De Ultramarathon (120km) vrijdag t/m zondag 25 t/m 27 september.
 • De TodN (40 km en 17/18 km) zaterdag 26 september.
 • De TodN (40 km en 22/23 km) zondag 27 september.
De inschrijfkosten zijn evenals vorig jaar (inclusief bus, buffet, medaille, herinnering en verzorging)
 • Voor 1 dag € 25,00.
 • Voor 2 dagen € 45,00 (TodN, Kennedy- en Vrijheidstocht).
 • Voor 3 dagen € 55,00 (Ultramarathon).
3 verschillende manieren om in te schrijven:
 1. via de website TodN.nl
 2. of rechtstreeks uit deze Noordnijs via: TodN inschrijfformulier,
 3. of via Facebook.com/TochtomdeNoord.

Inschrijven met groepen Evenals voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om een groep van 10 of meer deelnemers in te schrijven. Je verwerft daarmee een gegarandeerde inschrijving, echter je krijgt geen vroege starttijd, dat is de overweging. Als je een groep aanmeldt van meer dan 50 deelnemers, dan gaan we kijken of je iets vroeger kunt starten. Wil je ook een groep inschrijven van minimaal 10 deelnemers dan kun je dit formulier downloaden, let wel op dat je deze voor 1 maart moet mailen naar: info@TodN.nl!!

100 kaarten voor 100 jarige geallieerde militair

Op 6 maart 2020 wordt Fred Arsenault 100 jaar. Hij was als jonge Canadese militair 75 jaar geleden nauw betrokken bij de bevrijding van de provincie Groningen. Hij was onder meer actief in de bevrijding van Delfzijl, dit jaar onze start en finishplek! Op 6 maart wordt hij 100 en hij heeft maar 1 wens: hij wil graag 100 kaartjes. Zou het niet prachtig zijn als hij als blijk van waardering en om aan te geven dat we de inspanning en opoffering van hem en alle soldaten niet zijn vergeten, geen 100, maar 1000 of of misschien wel 10000 kaartjes zou krijgen?! Graag wil ik jullie allemaal oproepen om hem een kaart te sturen en natuurlijk doe ik zelf ook mee. Vooral om symbolisch in hem nogmaals alle (geallieerde) soldaten te bedanken voor onze vrijheid! Zijn naam en adres: Fred Arsenault 9 Kenmore Ave. Toronto ON MIK - 1B3 Canada Bedankt!!!

Help jij op 5 mei mee om Groningen te bevrijden?!

Help je mee om Groningen (symbolisch) opnieuw te bevrijden? Meld je dan zsm aan via Bevrijdingstocht.nl. Hier vind je alle informatie en mogelijkheden om deel te nemen. Meedoen kan op allerlei (ludieke) manieren, uiteraard wandelend, maar ook steppend, hardlopend, voetballend, zwemmend, fietsend, in de rolstoel, enz. enz.

Op dinsdagochtend 5 mei 2020 arriveert het Bevrijdingsvuur in het Stadspark te Groningen. De Tocht om de Noord wil dat het bevrijdingsvuur niet alleen aankomt in de stad.

Groningen. NEE! .... Het vuur moet natuurlijk naar álle dorpen in de provincie Groningen, symbolisch moet natuurlijk de gehele provincie bevrijd worden!!

We zijn daarom op zoek naar individuen en/of teams (zoals sportverenigingen en vriendengroepen) die willen helpen om het Bevrijdingsvuur naar hun dorp te brengen, iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen – ook al is het maar voor een paar honderd meter. Wij zorgen ervoor dat alle personen die voor een bepaald dorp willen lopen aan elkaar gekoppeld worden. Uiteindelijk gaat het om verbinden en ontmoeten, samen herdenken en vieren.

De aankomst in elk dorp wordt een feestelijke gebeurtenis, compleet met een muzikale intocht in elk dorp. Hier wordt het vuur op een centrale plek ontstoken en heffen we allemaal het glas voor een toost op 75 jaar vrijheid met nog vele jaren in vrijheid te gaan!! En uiteraard is het leuk is om de aankomst in het dorp te koppelen aan andere lokale 5 mei activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid.

Meer weten of meedoen? Kijk op www.Bevrijdingstocht.nl

North Sea Walk Noorwegen (28 t/m 31 augustus 2020)

Pelgrimsreis North Sea Walk Noorwegen

In het laatste weekend van augustus wordt er een onvergetelijke wandelreis naar Noorwegen georganiseerd. Inmiddels is de inschrijving geopend en kun je inschrijven voor de reis in 2020 (nog enkele plaatsen beschikbaar!) en 2021.

Het wordt er heel bijzondere editie van de North Sea Walk reeks. In Noorwegen gaan we natuurlijk deelnemen aan de tweedaagse IML wandeling: de Sagamarsjen. Maar daarnaast gaan we ook nog de laatste etappe van de St. Olavsleden, hét Pelgrimspad in Scandinavië, wandelen!

Op vrijdagochtend worden we door de projectleider van het St. Olavspad welkom geheten in een pelgrimsherberg op zo’n 15km van de finish in Trondheim. Van daaruit wandelen we het laatste gedeelte van ruim 600km lange wandelpad tussen de oostkust van Zweden naar de westkust van Noorwegen. We finishen in de Nidaros kathedraal, waar we een pelgrimsdienst zullen bijwonen. Na de dienst ontvangen we een pelgrimscertificaat en verlaten we Trondheim om gebruik te maken van een overheerlijk Noors buffet.
Meer weten of inschrijven voor de reis? Kijk op North Sea Walk Noorwegen.

Een zilveren en golden Pronkjewail

Zilveren Pronkjewail Golden Pronkjewail Elk jaar komen er meer bij! TodN wandelaars, die de TodN 5x en 10x volledig (80 km) hebben gelopen. Een mooie prestatie, en niet alleen omdat je daarmee bewijst dat je behoorlijk fit bent. Het heeft ook een ander voordeel, want als je de TodN 5x 80 km hebt gelopen, kom je ook in aanmerking voor de voor-inschrijving. Tenslotte heb je ook nog eens recht op het aanschaffen van een zilveren broche (5x) of een gouden schaal (10x). Ze kosten wel elk € 30,00, maar ze zijn zeker de moeite waard!! Heb je ook recht op een zilveren of golden Pronkjewail geef dat aan bij ons via info@TodN.nl. Wij controleren of het klopt en dan heb jij ook recht op het aanschaffen van zo'n mooi Pronkjewail en natuurlijk op de voor-inschrijving!! Trouwens dit jaar zijn er 7 wandelaars, die alle 15 keren de TodN volledig kunnen uitlopen, een geweldige prestatie!!

De volgende TodN Noordnijs verschijnt eind maart en is ook altijd (terug) te lezen via Noordnijs.nl.