logo Warffum.nl

Warffum.nl

naar: Dorpsbelangen
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Samen in Mijn Eendje dorpsspecial WarffumRob Mulder In mijn eendjeIn samenwerking met het provinciaal project Sterk Vrijwilligerswerk heeft Rob Mulder van Grandioos Groningen zaterdag 18 januari 2020 de hele dag filmopnames gemaakt in Warffum. Vanaf 11:00 uur kon je Rob en zijn crew in de straten van Warffum tegenkomen. Zijn blauwe lelijke eend op waterstof was er helaas niet bij, de keuring bij de RDW was er nog niet door. Rob Mulder heeft echter beloofd dat hij in zijn eendje naar Warffum komt zodra hij op de weg mag.
Rob Mulder heeft verhalen en ideeën voor het nieuwe dorpshuis verzameld, waarmee hij de "Samen in Mijn Eendje dorpsspecial Warffum" heeft samengesteld. De première van deze film over Warffum was dezelfde zaterdag om 17:00 uur in het nieuwe dorpshuis van Warffum (nu natuurlijk nog Op Roakeldais).
De "Samen in Mijn Eendje dorpsspecial Warffum" is thans gepubliceerd op het online videokanaal van Grandioos Groningen. Je kunt hem bekijken via https://youtu.be/2swGsgu-HUY.

Uiteraard blijven wij benieuwd naar wat jij graag zou willen doen in het nieuwe dorpshuis. Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten? Zou je willen helpen als vrijwilliger? En zo ja, waarmee?
Graag ontvangen wij jouw inbreng op het e-mailadres dorpshuis@warffum.nl, zodat het een dorpshuis wordt met de insteek "voor elk wat wils".Nijjoarsveziede 2020 Op 11 januari 2020 vindt de jaarlijkse Nijjoarsveziede van Dorpsbelangen Warffum en Breede plaats in het Spijslokaal van het Openluchtmuseum. Aanvang 16:00 uur, zaal is open vanaf 15:30 uur. 

Verschillende dorpelingen vertellen ons over de activiteiten die ze t.b.v. Warffum en Breede zoal doen door het jaar heen. Het vervolg en uitwerking van de dorpsvisie worden gepresenteerd door de werkgroep Warffum; Jan Valkema, Henk Havinga en Meinard Scheers zullen u namens de werkgroep meer informeren. De nieuwe rector van het HHC Warffum, Agnes Schaafsma, komt ons meer over haar werk en de toekomst van het HHC vertellen. En natuurlijk nemen Thomasvaer en Pieternel ons traditiegetrouw mee door het afgelopen jaar. We toasten op het nieuwe jaar met boerenjongens of een andere versnapering. 

Noteer de datum alvast. Leden, niet-leden en belangstellenden zijn allen welkom. 

Graag tot in het nieuwe jaar. Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum en Breede. 
"Samen in mijn Eendje" komt naar Warffum op 18 januari 2020 Zoals jullie weten zijn we in Warffum druk bezig met de plannen rondom het nieuwe dorpshuis. Deze nieuwe ontmoetingsplek wordt gerealiseerd op en rond het terrein van Op Roakeldais. Als bestuur en vrijwilligers die zich hier voor inzetten zijn we benieuwd naar jouw mening. In het algemeen over het vrijwilligerswerk in Warffum en in het bijzonder over het nieuwe dorpshuis. 

Wat zou jij graag willen doen in het nieuwe dorpshuis? Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten? Zou je willen helpen als vrijwilliger? En zo ja, waarmee? 

Dit bracht ons op het idee om een dorpsspecial te gaan maken over ons prachtige dorp Warffum en over ons lang gekoesterde nieuwe dorpshuis. In samenwerking met het provinciaal project Sterk Vrijwilligerswerk hebben we Rob Mulder van Grandioos Groningen gestrikt om een hele dag filmopnames te gaan maken in Warffum. Op zaterdag 18 januari 2020 vanaf 11:00 uur kun je Rob en zijn crew in de straten van Warffum tegen komen. Natuurlijk vergezeld met zijn blauwe lelijke eend op waterstof. Spreek hem aan en vertel hem jouw verhalen en ideeën. 

Wil je graag dat de filmcrew specifiek bij jullie vereniging of initiatief langskomt om hem iets te laten zien of te vertellen? Geef dit dan uiterlijk 15 januari door via emailadres dorpsbelangenwarffum@gmail.com 

Zo maken we samen de "Samen in Mijn Eendje dorpsspecial Warffum". 

Deze dorpsspecial zal ook direct op deze zaterdag (18 januari 202) worden gemonteerd en getoond. De première van deze film over Warffum is om 17:00 uur in het nieuwe dorpshuis van Warffum (nu natuurlijk nog Op Roakeldais). Jullie als inwoners van Warffum zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Onder het genot van een hapje en drankje zijn jullie getuige van de eerste vertoning van de "Samen in Mijn Eendje dorpsspecial Warffum". Na de première willen we nog graag eventjes met jullie in gesprek over het nieuwe dorpshuis en het vrijwilligerswerk in Warffum. Bovendien proosten we met elkaar op het nieuwe jaar en op onze fantastische toekomstige ontmoetingsplek. 

De inloop is vanaf 16:30 uur en we ronden uiterlijk om 18:30 uur met elkaar af. 

De "Samen in Mijn Eendje dorpsspecial Warffum" zal de volgende dag officieel worden gepubliceerd op het online videokanaal van Grandioos Groningen. Je kunt er alvast een kijkje nemen via https://grandioosgroningen.nl/ 

We hopen dat je van de partij bent op zaterdag 18 januari 2020. Zowel op straat als bij de première! 

Alvast prettige feestdagen toegewenst. 

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Warffum Breede
Bestuur Stichting Dorpshuis Warffum
Anton Bardie, Sterk Vrijwilligerswerk
Lezing 12 december 2019


Persbericht2 juli 2019

GEMEENTE WIL WETEN WAT INWONERS NODIG HEBBEN VOOR AFVALVERMINDERING

Ruim 11.000 inwoners van de gemeente Het Hogeland kunnen vanaf vandaag aangeven wat zij nodig hebben om minder huisvuil te produceren. Met de resultaten van het onderzoek stelt de gemeente varianten op voor de toekomstige afvalvoorzieningen in het Hogeland.

In het najaar vraagt Het Hogeland inwoners welke variant de voorkeur heeft. De gemeenteraad neemt in november het uiteindelijke besluit.

De huidige afvalinzameling in het Hogeland verloopt nog zoals dat voor de herindeling het geval was. In 2021 moet dat worden geüniformeerd. Dan gaan Hogelandsters ook één en hetzelfde tarief betalen. In het onderzoek wordt inwoners ook gevraagd hoe dat tarief berekend zou moeten worden. 

Minder afval
De gemeente heeft de ambitie om de hoeveelheid huisvuil per inwoner drastisch terug te brengen. Nu is dat nog meer dan tweehonderd kilo per persoon op jaarbasis; in 2025 moet dat terug naar 30. Om dit te bereiken, is medewerking van inwoners essentieel. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vraag wat de gemeente kan doen om deze landelijke doelstelling te behalen.
Verder moet het onderzoek boven water krijgen op welke wijze huisvuil in de toekomst moet worden ingezameld. Ook wil de gemeente ideeën en suggesties ophalen die moeten leiden tot vermindering van de afvalstroom en, in het verlengde daarvan, minder verspilling van grondstoffen.

Meedoen met het onderzoek
De inwoner die de brief ontvangen, beschikken over een unieke inlogcode. Daarmee krijgen ze toegang tot de vragenlijst. Inwoners die geen internet hebben of die geen brief hebben ontvangen maar toch willen meedoen, kunnen contact opnemen met de gemeente. Zij kunnen de vragenlijst toegestuurd krijgen of een lijst ophalen bij de gemeentelocaties. De Hogelandsters kunnen hun mening tot 16 juli kenbaar maken. De brief die inwoners ontvangen is goed te herkennen aan ‘Blikkie’: een poppetje gemaakt van afval dat terugkomt in alle uitingen vanuit het project ‘Meer doen met minder Afval’. Op www.hethogeland.nl/minderafval kunnen inwoners meer informatie vinden.

‘Van-denken-naar-doen avonden’
Op 22 juni hield de gemeente het ‘Hogelandster Afvalfestival’ in Leens. Daar konden bezoekers ook aangeven hoe de afvalstroom kan worden teruggebracht. Dat leverde al tal van suggesties op. De komende weken gaat de gemeente samen met ‘afvalbewuste’ inwoners tijdens ‘Van-denken-naar-doen avonden’ dieper in op de vraag hoe afvalvermindering gestalte kan krijgen.


Nieuwsgierig naar de vragenlijst? Klik de link hieronder.
Vragenlijst - Meer doen met minder afval