logo Warffum.nl

Warffum.nl

naar: Dorpsbelangen
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Dodenherdenking 4 mei 2020Wie had kunnen denken dat juist 75 jaar na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog er op 4 mei geen gezamenlijke herdenking plaats zou kunnen vinden.
Toch is er, in aangepaste vorm, aandacht besteed aan de slachtoffers.


Lees meer over de kranslegging en het taptoe-signaal .......Om 14 uur heeft locoburgemeester H. Blok namens de gemeente
Het Hogeland een krans gelegd bij het monument op de algemene begraafplaats.

Later die middag is er ook een krans gelegd bij het 2e monument
door onderwijzeres E. Sikkema-Oldenhuis namens beide basisscholen.

Omdat het nationaal comité 4 en 5 mei en de plaatselijke gemeente hadden opgeroepen om de herdenking ’s avonds thuis te doen, was er bij het monument geen herdenking rond 20 uur.
In overleg met Jorrit Grob van Euphonia/Triton is een speciale plaats gekozen om het taptoesignaal toch te spelen. Schuin tegenover de kerk op bijna het hoogste punt van de terp stond Jorrit tegen 20 uur met zijn trompet op het balkon van zijn ouderlijk huis.

Voor het eerst speelde hij op dit officiële moment het taptoe-signaal. Na de 2 minuten stilte blies
Jorrit het Wilhelmus waarbij enkele buurtbewoners vanaf hun stoep mee konden zingen.

Er is ook een filmopname gemaakt van de herdenking rond 20.00 uur, die hieronder te zien is:

Op deze manier hebben we geprobeerd om, binnen de geldende regels, op verschillende momenten en plaatsen toch een respectvolle 4 mei herdenking te houden.

Tenslotte willen we graag een link van de filmopname geven van de bijzondere toespraak die burgemeester Bolding op 4 mei heeft gehouden: herdenkingstoespraak en de kransleggingen op Youtube
Alissa, Gerhard, Jacco en MarthaMultifunctioneel dorpshuis Warffum31 maart 2020

Zoals reeds bekend (o.a. door de dorpsspecial die Rob Mulder van Grandioos Groningen op 18 januari 2020 heeft gemaakt en gepresenteerd) wordt er hard gewerkt aan de realisatie van een multifunctioneel dorpshuis voor Warffum.

In het kader daarvan heeft Warffum haar idee ingebracht bij Toukomst. Steun dit mooie idee en bouw mee aan de toekomst van Groningen! Klik daarvoor op onderstaande link en voeg vervolgens ons idee toe aan uw favorieten. U kunt het idee ook delen met uw contacten of aangeven dat u met ons mee wilt denken.
Multifunctioneel dorpshuis in Warffum, dat tegelijkertijd als het cultureel- en evenementencentrum voor de gehele gemeente "Het Hogeland" zal fungeren

impressie dorpshuis

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Toukomst zoekt grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die het normale werk van overheden doorkruisen. Die misschien in het beleid van overheden (nog) geen plek hebben. Of ideeën waar gewoon nooit geld voor was. Van elke Groninger, maar vooral ook die van jongeren. Het gaat Toukomst vooral om ideeën die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken.Een hofje in Warffum voor kwetsbare ouderen31 maart 2020

GoudOud in Warffum en Dorpscoöperatie Warffum hebben gezamenlijk het idee voor het Hofje ingebracht bij subsidieprogramma van het Nationaal Programma Groningen. 
Steun dit mooie idee en bouw mee aan de toekomst van Groningen! Klik daarvoor op onderstaande link en voeg vervolgens ons idee toe aan uw favorieten. U kunt het idee ook delen met uw contacten of aangeven dat u met ons mee wilt denken. 
https://www.toukomst.nl/ideeen/breed-dorpsinitiatief-warffum-het-hofje/
Lees verder over dit Toukomst-inititiatief van het Nationaal Programma Groningen én de te verdelen subsidie onder beste ideeën onder de afbeelding (impressie Hofje).

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is in januari gestart met het (digitale) ideeënplatform Toukomst, om zo zicht te krijgen op allerlei goede ideeën van bewoners en burgerinitiatieven die Groningen vooruit kunnen helpen. Toukomst gaat over ideeën voor beter wonen, beter leven en beter werken, die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken. 
Er valt 100 miljoen euro subsidie te verdelen!  
Een Toukomstpanel beoordeelt de ingebrachte ideeën en bundelt deze tot haalbare projecten waarop gestemd kan worden. Tot slot adviseert het Toukomstpanel het bestuur van NPG over de projecten en hoe de subsidiepot verdeeld moet worden. Uw steun kan daarbij helpen! 
GoudOud in Warffum
 en Dorpscoöperatie Warffum zijn burgerinitiatieven die samen al jaren strijden voor de bouw van een Hofje waar kwetsbare ouderen zelfstandig, maar voorzien van alle (zorg)faciliteiten, in het eigen dorp kunnen blijven wonen.
Helaas is de locatie van het oude verzorgingshuis Warfheem voor de nieuwbouw van het Hofje op dit moment niet haalbaar. Daarom worden de pijlen nu op een andere ook héél mooie locatie gericht: het stukje weidegrond direct achter Bloemen Dekker. Met een goede ontsluiting van het Hofje via een nog aan te leggen auto-uitrit naar de Oostervalge en een wandelpad naar de Oosterstraat (voormalige fietsenwinkel) is het hier fijn wonen. Het toekomstige Dorpshuis op het Op Roakeldaisterrein en het Gezondheidscentrum Warffum bieden de bewoners van het Hofje belangrijke voorzieningen op loopafstand. 
Help ons mee deze droom te verwezenlijken en geef uw steun via de link bovenaan de pagina! Meer informatie over dit initiatiefToukomst van het NPG op:
https://www.toukomst.nl/over-toukomst/toukomst-wat-is-dat/ 
Update maatregelen Coronacrisis (25 maart 2020)Hieronder een overzicht van de maatregelen die vandaag van kracht zijn geworden in de gemeente Het Hogeland.

Locatie Uithuizen Werkplein Ability voorlopig gesloten


Het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland heeft besloten de vestiging van Werkplein Ability in Uithuizen met ingang van vandaag tot 6 april te sluiten. Dit is een gevolg van de Coronacrisis. Gebleken is dat door de aard van de productieprocessen de minimum-afstand van anderhalve meter tussen werknemers moeilijk haalbaar is. Om alle risico´s uit te bannen, is tot sluiting van de vestiging besloten.

Eerder al werd de vestiging van Werkplein Ability in Winsum gesloten. De dienstverlening is verplaatst naar het gemeentehuis in Winsum. De vestiging in Wehe den Hoorn, waar de groenvoorzieningstak is gehuisvest, blijft voorlopig open.

Het bedrijf in Uithuizen vormt de industrie- en dienstverleningstak van Werkplein Ability en biedt beschut werk aan ongeveer 300 werknemers. Die zijn onder meer werkzaam in de metaal- en houtbewerking. Ook verpakkingswerkzaamheden, schoonmaak en postbezorging behoren tot de activiteiten. De postbezorging en schoonmaak blijft voorlopig gehandhaafd. Een aantal opdrachten op locatie wordt verder nog afgerond.

De relaties van Werkplein Ability zijn gisteren op de hoogte gesteld van de sluiting. Voorlopig wordt uitgegaan van sluiting tot 6 april. Door de herindeling is Werkplein Ability een volledig onderdeel van de gemeente Het Hogeland.

Uitstel betaling belasting ondernemers en ZZP´ers

Ondernemers en ZZP´ers in de gemeente Het Hogeland kunnen sinds woensdag 25 maart uitstel van de betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. Ook bouwleges, leges voor evenementenvergunningen en marktgelden vallen onder de regeling. Het uitstel geldt voor een periode van drie maanden. Het aantal betaaltermijnen blijft ongewijzigd. Aanvragen kunnen via de website van de gemeente ingediend (https://hethogeland.nl/coronavirus/ondernemen/uitstel-van-betaling-belastingen). Uitstel aanvragen per brief kan ook: Gemeente Het Hogeland, Team Belastingen, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.Update coronacrisis (20 maart 2020)Maatregelen ondernemers en zzp’ers

Het college van de gemeente Het Hogeland wil ondernemers in Het Hogeland uitstel van betaling verlenen voor alle gemeentelijke belastingen. Het Hogeland sluit hiermee aan bij de landelijke regelingen. Het uitstel geldt voor alle ondernemers, zzp’ers, stichtingen en vereniging in de gemeente.

Ook voor ondernemers die nog leges moeten betalen en op dit moment niet aan deze verplichting kunnen voldoen bestaat de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen.

De regeling houdt in dat ondernemers, zzp’ers, stichtingen en vereniging drie maanden uitstel van betaling kunnen krijgen voor de gemeentelijke belastingen en specifieke leges. De regeling houdt verder in dat het aantal betaaltermijnen wel gelijk blijft.

Ondernemers die gebruik willen maken van (een van) deze maatregelen kunnen een schriftelijke aanvraag indienen. De gemeente zet een dezer dagen een voorbeeldbrief online (https://hethogeland.nl/coronavirus/ondernemen) waarmee uitstel kan worden aangevraagd.