logo Warffum.nl

Warffum.nl

naar: Dorpsbelangen
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

UitnodigingPraat mee over de Visie op Sport en Bewegen in Het Hogeland!

 

Voor de agenda! 18 november 2020. Van 19.30 tot 21.00 uur. Het online Sportcafé van de gemeente Het Hogeland. Wij willen aan de slag met de Visie op Sport en Bewegen. En we nodigen u graag uit om daaraan deel te nemen en vooral mee te praten.


Waarom?


Sport en bewegen. Dat vinden we van groot belang in Het Hogeland. Omdat sport en bewegen bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van Hogelandsters en aan de leefbaarheid van onze dorpen. Dat willen we ook in de toekomst zeker stellen. En daarvoor hebben uw ideeën nodig. Die nemen we mee in de Visie op Sport en Bewegen in het Hogeland. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar aangegeven de stem van ‘het veld’ erg belangrijk te vinden.
We willen dus komen tot een breed gedragen toekomstvisie op sport en bewegen. Daarnaast willen we het beleid van de vier oude gemeenten op één lijn brengen. En we willen komen tot afspraken die voor iedereen helder zijn.


Voor wie is de uitnodiging bestemd?


Deze uitnodiging is bestemd voor iedereen die mee wil denken en praten over de visie op sport en bewegen. Inwoners van Het Hogeland die sporten en bewegen belangrijk vinden (ook als je niet bij een sportvereniging bent aangesloten), besturen van sportverenigingen of van beweegactiviteiten, (maatschappelijke) organisaties, het onderwijs, jeugd en organisaties die op een andere manier betrokken zijn.


Hoe gaan we met elkaar in gesprek?


Na een informatieve start willen we graag met u in gesprek over vier thema’s. Daarbij stellen we vragen:
* Hoe zien we de toekomst van sport en bewegen in  Het Hogeland?
* Wat vinden we belangrijk?
* Waar zijn we goed in?
* Als we keuzes moeten maken wat heeft dan prioriteit?


U kunt meepraten over twee thema’s. U kunt kiezen uit de volgende:

  1. Sport en bewegen in een veilige en uitnodigende omgeving: In de natuur en de openbare ruimte in de dorpen en het buitengebied.
  2. Sport en bewegen voor jeugd: Van jongs af aan leren kinderen met plezier sporten en bewegen, ook in het onderwijs.
  3. Inclusief sporten en bewegen: Iedereen kan met plezier meedoen met sport en bewegen, zonder drempels. Denk aan senioren, statushouders, kwetsbare groepen.
  4. Sport en bewegen met vitale sport- en beweegaanbieders: Sterke en toekomstbestendige sportaanbieders, waar je met plezier, veilig en zorgeloos kan sporten.

 Aanmelden     


 Aanmelden voor het Sportcafé van woensdag 18 november aanstaande kan tot en met zondag 15 november  via www.hethogeland.nl/sportcafe.  We vragen u om uw naam, uw e-mailadres en vanuit welke hoedanigheid u aanschuift. U kunt twee thema’s van uw voorkeur aangeven. Na aanmelding ontvang u op dinsdag 17 november via het opgegeven e-mailadres een agenda en informatie over het online platform. Ook krijgt u informatie over hoe u kunt deelnemen aan het gesprek over de twee thema’s van uw voorkeur.


 


Tot ziens op 18 november!.


 

Met vriendelijke groet,


Team Sport en Bewegen van de gemeente Het Hogeland.Online bijeenkomst voor inwoners over toekomst Het HogelandOp dinsdagavond 25 augustus 2020 organiseert de gemeente Het Hogeland om 19.30 uur een online bijeenkomst voor al haar inwoners. Het beschikbare geld vanuit Nationaal Programma Groningen is bedoeld om te investeren in de toekomst van Groningen. Het Hogeland heeft daarom in het lokaal programmaplan ‘De Kop op ’t Hogeland’ zes thema’s beschreven die moeten bijdragen aan de toekomst van de gemeente.

Dit plan is onderwerp van gesprek tijdens deze eerste bijeenkomst, waarna nog meer zullen volgen. Via het YouTube-kanaal van de gemeente is de bijeenkomst op 25 augustus live bij te wonen.

In de online bijeenkomst neemt de gemeente de Hogelandsters mee in het lokale programmaplan en vraagt ze hierin actief mee te denken en met ideeën te komen. Het gesprek gaat over onderwerpen die de toekomst van de inwoners raakt, zoals bedrijvigheid en innovatie, een leven lang ontwikkelen, landelijk en karaktervol wonen, laagdrempelige zorg en mobiliteit.

In de komende jaren kunnen inwoners zelf ideeën inbrengen en daarover meepraten. Op 25 augustus start de gemeente daarmee. Dit is het begin van een lang traject waarin veel ideeën voorbij gaan komen, hoopt de gemeente. In het najaar is er al een vervolg en kunnen inwoners deelnemen aan online ‘experttafels’ voor een eerste verdieping.

Diverse sprekers komen 25 augustus aan het woord, waaronder burgemeester Henk Jan Bolding en andere betrokkenen vanuit de gemeente. Ook laat de gemeente een aantal concrete projecten zien, zodat men weet waar de eerste gelden volgens ‘Het Hogeland’ naar toe moeten gaan. Kijkers kunnen live vragen stellen via de chat en WhatsApp.

Het Hogeland in 2030

“De bijdrage van Nationaal Programma Groningen biedt de gemeente ruimte om te investeren in de welvaart van het gebied. Het Hogeland werkt samen met haar inwoners hard aan een leefbare regio, nu en in de toekomst. Het is een ruimtelijk gebied met kansen én uitdagingen zoals de vergrijzing en de gevolgen van de Groninger gaswinning.” zegt burgemeester Henk Jan Bolding.
In het lokaal programmaplan ‘De kop op ’t Hogeland’ beschrijft de gemeente hoe de toekomst er in 2030 uit kan zien aan de hand van zes thema’s: ‘Toekomstbestendige bedrijvigheid’, ‘Leven Lang Ontwikkelen’, ‘Wonen en Leven op de Wierden’, Zorgen voor en met elkaar’, ‘Het Hogeland goed verbonden’ en ‘Pronkjewailen op ’t Hoogelaand’.

Samen met de inwoners

“Hoewel 2030 nog ver weg klinkt, start de gemeente nu het gesprek met haar inwoners, want iedereen vindt iets van onze toekomst en daar kun je niet vroeg genoeg over in gesprek gaan,” aldus Bolding.

Meer informatie en het lokaal programmaplan zijn te vinden op www.hethogeland.nl/kopophethogeland.Kortdurende stremming Henduurstil woensdag 19 augustusIn 2021 is het waterschap voornemens o.a. de brug Henduurstil (ook wel Boijkema´s til) te vervangen. Voor de voorbereiding daarvan zijn onderzoeken nodig, zo ook een sonderingsonderzoek. Dit onderzoek staat gepland voor woensdag 19 augustus.

Voor dit onderzoek wordt een sonderingstruck op de brug geplaatst en is het nodig de brug tijdelijk kort te stremmen voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Koops grondmechanica voert dit onderzoek uit. Verwacht wordt dat rond 10.30 gestart wordt met het onderzoek en ca 2,5 uur zal duren.

Vragenlijst leefbaarheid en duurzaamheid in Het HogelandWe (gemeente Het Hogeland, red.) horen graag welke ideeën u heeft over wonen en leefbaarheid in uw dorp. Ook zijn we benieuwd naar uw ideeën over maatregelen rondom duurzaamheid. Vindt u bijvoorbeeld dat er meer woningen nodig zijn in uw dorp? Op welke plekken bent u trots? En waar ziet u misschien problemen? Overweegt u om maatregelen te nemen om uw huis duurzamer te maken?

Doe mee door te klikken op www.hethogeland.nl/vragenlijst.

Na de zomer organiseren we gesprekken rondom al deze onderwerpen. In de vragenlijst kunt u aangeven of u daaraan wilt deelnemen.
Brief gemeente Het Hogeland